Mengenai Kami

Pada tahun 1990-an, segelintir rakyat Malaysia pulang ke Tanahair, setelah tamat pensijilan mereka sebagai terapis muzik yang berkelayakan. Kami menerima pelbagai latar belakang latihan serta aplikasi kepelbagaian kaedah terapi muzik. Kami percaya bahawa ini merupakan kelebihan tambahan kepada usaha kami dalam merintis terapi muzik dalam negara tercinta ini.


Persatuan Terapi Muzik Malaysia (MMTA) ialah sumber rasmi dan badan utama yang mentadbir semua perkara berkaitan terapi muzik di Malaysia. Ini termasuk memupuk kesedaran, meningkatkan profil, mentafsir dan menyokong perkhidmatan profesion terapi muzik ini kepada disiplin profesional yang lain, dan berkhidmat sebagai badan kawal selia untuk terapis muzik di Malaysia termasuk hak, kelayakan, pensijilan dan pembangunan profesional mereka.Objektif

Objektif MMTA adalah untuk mengemas kini secara berkala, mengekalkan piawaian profesional, dan memajukan penggunaan muzik dan terapi muzik dalam semua tetapan yang berkaitan di Malaysia dengan:

  • mewujudkan, melaksanakan, dan menambah baik piawaian amalan dan perlakuan beretika untuk terapis muzik;
  • mewujudkan, menyemak dan menambah baik piawaian untuk pendidikan dan latihan terapis muzik;
  • mentakrif, menguatkuasakan, dan mengawal selia akreditasi untuk terapis muzik;
  • melatih, membangun dan mempromosikan penyelidikan dalam terapi muzik;
  • bekerjasama dengan profesion kesihatan bersekutu lain dan profesional yang berkaitan di kedua-dua peringkat tempatan dan antarabangsa;
  • mewakili bidang terapi muzik di Malaysia di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa;
  • menyarankan agar disiplin terapi muzik diwujudkan sebagai satu disiplin sains kesihatan bersekutu dalam bahagian sains kesihatan bersekutu Kementerian Kesihatan Malaysia.
  Perlembagaan MMTA   Standard Amalan MMTA