Memperkasakan Kehidupan melalui Terapi Muzik

Siapa kami

Persatuan Terapi Muzik Malaysia (Malaysian Music Therapy Association - MMTA) ialah sumber rasmi dan badan utama yang mentadbir semua perkara berkaitan terapi muzik di Malaysia. Ini termasuk memupuk kesedaran, meningkatkan profil, mentafsir dan menyokong perkhidmatan profesion terapi muzik kepada disiplin profesional yang lain, dan berkhidmat sebagai badan kawal selia untuk terapis muzik di Malaysia.

Berita Terkini

Sertai kami

Kami mengalu-alukan anda untuk menyertai komuniti profesional ini